Aanbod

Individuele therapie:

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht, waarbij het noodzakelijk wordt het privé- of werkleven anders in te richten. Therapie opent nieuwe wegen om met jezelf en anderen in contact te komen. Door samen op weg te gaan vinden we voor jou de meest geschikte vorm.

Het wordt makkelijker om nieuwe keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te nemen. Er is veel mogelijk, van gesprekstherapie tot creatieve therapie en eventueel iets tussenin. De cliënt bepaald het ritme en de manier dat het best bij hem past.

Ouderbegeleiding:

Ouderbegeleiding helpt om samen te kijken naar dat wat het kind, of wat de ouders  nodig hebben. Bij jonge kinderen helpt de therapeut de ouders, het kind te helpen.
In onze huidige maatschappij ‘moet’ er van alles……en soms kan het allemaal wat teveel worden. Door signaalgedrag laat uw kind weten dat het om hulp roept. Met die worstelingen bent je  beslist niet de enige ouder. Moedige ouders bekijken samen met de therapeut vanuit de metapositie naar wat moeilijk gaat en wat al wel heel goed gaat.

Kindertolk therapie: 

Kinderen en ouders hebben met elkaar een gevoelsverbinding. Daardoor voelt je kind intuïtief aan als er iets is met jou als ouder.
Als ouder wil je graag dat je kind gelukkig is en dat wil je kind ook voor jou!

De methode” kindertolk” geeft mij een prachtige manier om via woorden onverwerkte kwetsuren van de ouder helder over te brengen, dit tot in de essentie te laten voelen en te transformeren.

Kindertherapie:

Individuele creatieve therapie helpt om een kind terug zelfvertrouwen te geven om zo weer verder te kunnen. Het kind leert hoe het hulp kan vragen en hoe het beter kan omgaan met zijn gevoelens.
De therapie voor het jonge kind is laagdrempelig (zandbeeldtherapie) en is procesgericht. We spreken niet over problemen maar eerder over de kwaliteiten die het kind reeds bezit en bouwen daar op verder. Jongere kinderen hebben nog niet zoveel woorden voor hun gevoelens maar ze laten via spel en beeldmateriaal zien wat voor hen belangrijk is. Een kind wil zichzelf kunnen zijn.

Gezinstherapie:

Soms is het nodig om met heel het gezin samen te komen om het vastlopen van 1 of meerdere gezinsleden te verhelderen.
Het is de bedoeling dat het gezin zijn eigen kwalitieten herontdekt om met het probleem om te kunnen gaan.
Deze zelfgevonden

EMDR en Brainspotting

Lees via deze link meer over EMDR:

Wat is EMDR?

Lees hier meer over Brainspotting: